რა ეტაპების გავლაა საჭირო საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად?!

Posted on October 28, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on რა ეტაპების გავლაა საჭირო საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად?!

დროის ნებისმიერ მონაკვეთში შეიძლება მოიძებნოს ადამიანი, რომლის გონებაშიც მწიფდება საკუთარი ბიზნესის წამოწყების იდეა. ეს მოგზაურობა ალბათ ურთულესია ყველა დანარჩენს შორის, რომელიც ხშირად კრახით სრულდება, თუმცა ბოლო წუთამდე ბრძოლით მიღწეული შედეგები, ნამდვილად ღირს გათენებულ ღამეებად.

გთავაზობთ იმ აუცილებელ ეტაპებს, რომლის გავლაც უხდება თითოეულ მეწარმეს საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისას:

 

იდეების გენერირება და გაფილტვრაყოველი ბიზნესის საფუძველს მარტივი იდეა წარმოადგენს, რომელიც მეწარმეს სხვებისგან მეტი კვალიფიკაციით ან თავისუფალი ნიშის ათვისების პოტენციალით გამოარჩევს. მრავალი იდეიდან საუკეთესოს ამორჩევის შემდეგ, საჭიროა ლიდერი ბრენდების უპირატესობის და ზოგადად, ბაზრის მახასიათებლების გაანალიზება, რაც პროდუქციის ან მომსახურების შედარებით ნაკლები დანახარჯებითა და მცირე ვადებში შესრულების გეგმების ჩამოყალიბებას ამარტივებს.

ბიზნესის წამოწყების ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმაა ფრენჩაიზი, რომელიც უკვე არსებული, წარმატებული კომპანიების მეთოდებისა და მოდელის გადმოღებას და დანერგვას გულისხმობს. ამ დროს წარმატების უმთავრესი განმაპირობებელი ფაქტორებია სწორად შერჩეული მდებარეობა და გაწერილი ფინანსები.

 

ბიზნეს გეგმის შემუშავება და ფინანსების განსაზღვრაიდეის ჩამოყალიბების შემდეგ დგება ბიზნეს გეგმა, რომელიც უმთავრეს კითხვებს სცემს პასუხს: რა მიზანს ემსახურება ბიზნესი? ვინ წარმოადგენს სამიზნე სეგმენტს? რა არის პროგრამა მაქსიმუმი? როგორ დაიფარება ხარჯები? საკმარისია თუ არა არსებული რესურსები და ა.შ. მართალია, ხარჯების დაფინანსების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკა საბანკო სესხით სარგებლობაა, თუმცა სტარტაპებისთვის მისი დაფარვა სერიოზული პრობლემა შეიძლება გახდეს. ამის გათვალისწინებით, უპრიანია, საწყისი კაპიტალის მობილიზება, რომელიც მოგების მიღებამდე ეხმარება მეწარმეს თავის გატანაში.

 

ბიზნესის სამართლებრივი ფორმის განსაზღვრა და ოფიციალურად რეგისტრაციაიმისათვის, რომ ნაკლები საფრთხე დაემუქროს მეწარმის საკუთრებას, საჭიროა, დეტალურად გაანალიზდეს თითოეული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. (დეტალური ინფორმაცია მათი მსგავსება-განსხვავებების და მოთხოვნების შესახებ იხილეთ https://napr.gov.ge/p/352). ბიზნესის ოფიციალურად დარეგისტრირება სრულდება შესაბამის ორგანოებში საწარმოს სახელწოდების, საქმიანობის სფეროს, სტრუქტურის და ა.შ. დეტალების დაფიქსირებით. რიგ შემთხვევებში სავალდებულოა საქმიანობის განხორციელების ლიცენზიის მოპოვებაც.

 

კომპანიის აღჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიებითთანამედროვე მსოფლიოში თითქმის წარმოუდგენელია საწარმოების ფუნქციონირება უახლესი ტექნოლოგიების გარეშე, თუმცა მათი მრავალფეროვნების მიუხედავად, ბიზნესის წარმატებისთვის უმთავრეს მოთხოვნად კვლავ კომპიუტერი და სმარტფონი რჩება.

 

დაზღვევაშესაფერისი (და არა ყველა შესაძლო) სადაზღვევო პოლისის შეძენა წარმოადგენს შემდეგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რომელიც გაცილებით რთულად მისაღებია კადრების დაქირავების შემთხვევაში. ამ დროს საჭიროა არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ დაქვემდებარებულთა ინტერესების გათვალისწინებაც.

 

პარტნიორების და გუნდის შერჩევააღნიშნული ეტაპების გავლის შემდეგ დგება ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი – მოკავშირეების და კადრების შერჩევა. გარდა იმისა, რომ კომფორტული სამუშაო გარემო მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს პროდუქტიულობის დონის ამაღლებაზე, თანამშრომლებზეა დამოკიდებული მომსახურების მაღალი ხარისხიც. ამიტომ ექსპერტები გვირჩევენ, არანაკლები დრო დაეთმოს კადრების შერჩევას, მათ შორის როლების სათანადოდ გადანაწილებას და უკუკავშირის დამყარებას.

 

რეკლამათანამედროვე მსოფლიოში, მზარდი კონკურენციის ფონზე, სულ უფრო რთულდება პოზიციების შენარჩუნება რეკლამის გარეშე. ასევე ცუდ ტონად აღიქმება სოციალური გვერდების უქონლობა, რადგან პოტენციური მომხმარებლების უდიდესი ნაწილი სწორედ მათი დახმარებით ეცნობა ბაზარზე არსებულ სიახლეებს.

 

ბიზნესის განვითარების გეგმის შემუშავებაწარმოდგენილი ეტაპების გავლა და გაყიდვების პირველი შემთხვევა დიდი მოგზაურობის მხოლოდ დასაწყისია. მოგების მარჟის სათანადო დონეზე შესანარჩუნებლად საჭიროა ბიზნესის დახვეწა-განვითარებაზე მუდმივი ფიქრი. მართალია, ეს ხშირად 24 საათიან ჩართულობას მოითხოვს, თუმცა შედეგიც არ აყოვნებს.

 

1

 

იმეილ მარკეტინგის უპირატესობები

Posted on October 21, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | 3 Comments

გაინტერესებთ თუ რატომ ითვლება იმეილ მარკეტინგი ბიზნეს კომუნიკაციის ერთ–ერთ ყველაზე ეფექტურ ფორმად და როგორ იყენებენ  ამ სარეკლამო ტაქტიკას ბიზნესის წარმატების პროცესის დასაჩქარებლად? გაგაცნობთ რამდენიმე უპირატესობას რატომ უნდა დაუთმოთ მეტი დრო ამ სარეკლამო საშუალებას.

იმეილ მარკეტინგი პირდაპირი მარკეტინგის ერთ–ერთი ფორმაა. ელექტრონული მეილის საშუალებით თქვენ აცნობთ ამჟამინდელ თუ პოტენციურ აუდიტორიას თქვენ პროდუქტს, სერვისს, სიახლეებსა და შეთავაზებებს. თანამედროვე სამყაროში, იმეილ მარკეტინგი მომხმარებლის სწრაფი ინფორმირების, შენარჩუნების და მოზიდვის საუკეთესო საშუალებაა.

იმეილ მარკეტინგის ერთ–ერთი მთავარი უპირატესობა მისი მარტივი გამოყენებაა. ელექტრონულ ფოსტაზე წვდომა შესაძლებელია როგორც კომპიუტერით, ასევე მობილური ტელეფონისა და პლანშეტური კომპიუტერის საშუალებით. კვლევების თანახმად, ელექტრონული ფოსტის 58% მობილური ტელეფონის მეშვეობით იხსნება. შესაბამისად, იმეილ მარკეტინგი გაცილებით მოსახერხებელია თანამედროვე, დინამიურ სამყაროშო. იმელ მარკეტინგის გამოყენებისთვის არ არის საჭირო სპეციალური პროგრამის ან დამატებითი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შეძენა რაც მინიმალურ ხარჯს გულისხმობს.

ასევე, იმეილ მარკეტინგი ერთ ერთი საუკეთესო საშუალებაა მომხარებლების მოსაზიდად და მათთან ლოიალური ურთიერთობების გასამყარებლად. კვლევების თანახმად, Facebook-თან და tweeter-თან შედარებით  ელ.ფოსტით გაგზავნილი მესიჯი 40–ჯერ უფრო ეფექტურია.

ადრესატების სიები შეიძლება დაყოფილი იყოს სხვადასხვა კატეგორიებად ქვეყნების, ასაკის ან სხვა მნიშვნელეობის მიხედვით. ამრიგად, სამიზნე აუდიტორიის წინასწარი განსაზღვრა იმეილ მარკეტინგის მეშვეობით მარტივად შესაძლებელია.

გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ იმეილ მარკეტინგი ადვილად კონტროლირებადია.  შესაძლებელია გაგება თუ რამდენმა ადამიანმა მიიღო თქვენგან გაგზავნილი შეტყობინება, რამდენმა გახსნა, გადავიდა ბმულზე ან უარი განაცხადა იმეილის მიღებაზე. რაც იძლევა საშუალებას ადვილად განსაზღვროთ მომხარებლის სურვილები.

Hand pressing an email icon on blurred cityscape background

თანამედროვე სამყაროში იმეილ მარკეტინგის ადვილი მოხმარება ადამიანს უფრო მობილურს და დამოუკიდებელს ხდის. იმისთვის, რომ გაზარდოთ თქვენი ბრენდის ცნობადობა უსწრაფეს დროში მინიმალური ხარჯებით, მოიზიდოთ და შეინარჩუნოთ მომხმარებელი, დროა ჩართოთ იმეილ მარკეტინგი თქვენს სარეკლამო სტრატეგიაში.

 

თანამშრომელთა იმედგაცრუების 4 მთავარი მიზეზი

Posted on October 19, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | 4 Comments

ყველა ლიდერს სურს ბედნიერი, პროდუქტიული და სათანადოდ მომზადებული პერსონალი ჰყავდეს, თუმცა ხშირად მოჩვენებითი კმაყოფილების მიღმა, იმედგაცრუებული თანამშრომლების მთელი არმია იმალება. მათი გამოვლენა და პრობლემების მოგვარება საუკეთესო კოლეგების ჩამოყალიბების უპირობო გარანტიაა.

Oxford Economics-ის ერთ–ერთმა კვლევამ აჩვენა სხვაობა თანამშრომლებისა და დამსაქმებლების მიერ სამუშაო გარემოს აღქმას შორის. გამოკითხული 600 აღმასრულებლიდან, 63%-ის აზრით, მათ კადრებს ყველა საჭირო რესურსი გააჩნიათ გონების გაფანტვის თავიდან ასარიდებლად მაშინ, როდესაც თანამშრომლების შემთხვევაში იგივე მაჩვენებელი მხოლოდ 41% დაფიქსირდა. ამის უმთავრეს მიზეზს, შესაძლოა, კომუნიკაციის ნაკლებობა წარმოადგენდეს, რომელიც საბოლოოდ ნეგატიურად ზემოქმედებს კომპანიის წარმატებაზე, პროდუქტიულობასა და მომსახურების დონეზე. გთავაზობთ თანამშრომელთა ფარული იმედგაცრუების ყველაზე გავრცელებულ მიზეზებს, რომელთა წინაშეც ყოველდიურად დგანან დამსაქმებლები:

  1. ტექნოლოგიური სიახლეების სიმცირე

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები ჩვენი ყოფის განუყოფელი ნაწილია, კადრების უდიდეს ნაწილს კვლავაც არ მიუწვდება ხელი უახლეს აღჭურვილობაზე. ამას ადასტურებს ივნისში, Staples-ის გამოკითხვაში მონაწილე 3,105 დასაქმებულის 89%-იც. Oxford Economics-ის კვლევის თანახმად, 39% იმედგაცრუებულიც კია არსებული ტექნოლოგიებით, რაც პირდაპირ კავშირშია მათ პროდუქტიულობასთან.

რჩევა: ნუ დაინანებთ ფინანსებს თანამედროვე ტექნოლოგიებისთვის, რაც თავიდან აგაცილებთ ზედმეტ სირთულეებს და თანამშრომლების კეთილგანწყობასაც მოგაპოვებინებთ. წარმოიდგინეთ თავი მათ ადგილას, თავად როგორ შეძლებთ მოძველებულ კომპიუტერთან მუშაობას?! სცადეთ ესაუბროთ უკმაყოფილების მიზეზებზე, შემდეგ კი ჩამოაყალიბოთ ტექნოლოგიური სტანდარტები და გამოყოთ ბიუჯეტი მათ განსახორციელებლად. დაუთმეთ დრო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებასაც.

  1. არასამუშაო გარემო ოფისში

Oxford Economic-ის კვლევის თანახმად, მხოლოდ 41%-ს გააჩნია ყველა შესაბამისი ბერკეტი გონების გაფანტვის თავიდან ასარიდებლად. თანამშრომელთა უკმაყოფილების მიზეზების გამოვლენის საუკეთესო საშუალებაა მათთან საუბარი არსებულ პრობლემებზე, რაც გაცილებით ამარტივებს შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვის პროცესს, საბოლოო ჯამში კი დადებითად აისახება მოტივაციასა და პროდუქტიულობაზე. მაგ. ხმაურის გამო უკმაყოფილებისას, შესაძლოა, გამოსავალი ყურსასმენები იყოს. შეტყობინებების მუდმივად შემოწმებისას დაკარგული კონცენტრაციისთვის კი დააწესეთ შეზღუდვა დღის გარკვეულ მონაკვეთზე.

  1. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი და ზედაპირული დავალებები

პოტენციური კლიენტების სიის შედგენა, გაყიდვების ზარის განხორცილება, იდეების ჩანიშვნა… ყველა ბიზნესში მოიძებნება დავალებები, რომელსაც კადრები ნაკლებად ღირებულად მიიჩნევენ. უკმაყოფილებას კიდევ უფრო ზრდის და დავალებების სათანადოდ შესრულებას ართულებს ძირეული მიზნების არცოდნაც. მაგ. მონაცემების შეგროვების შემდეგ იშვიათად თუ ეძლევათ მათ პროცესების განვითარებაზე დაკვირვების საშუალება. მაშინ, როდესაც მენეჯერის ამპლუაში თავის წარმოდგენის შესაძლებლობაც კი მათთვის დამატებითი სტიმულია.

რჩევა: როდესაც კადრებს კლიენტთა სიის მომზადებას დაავალებთ, განუმარტეთ, რა მიზანს ემსახურება, რა ვადებში უნდა შესრულდეს და როგორ დაეხმარება ის ბიზნესს წინსვლაში. სრული სურათის წარმოდგენა ეხმარება კადრებს დაამყარონ კავშირი დავალებებს შორის, გაზარდონ პროდუქტიულობა და გაიუმჯობესონ ურთიერთობა დამსაქმებლებთან.

  1. პირად ცხოვრებასა და კარიერას შორის დისბალანსი

ადამიანის ცხოვრებისეული კმაყოფილება მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს სამსახურში მოტივაციის დონეზე, ამიტომ შეუძლებელია მათი დამოუკიდებლად განხილვა. Oxford Economics-ის კვლევამ აჩვენა, რომ 52 პროცენტისთვის პირად ცხოვრებასა და კარიერას შორის ბალანსი უმნიშვნელოვანესია მაშინ, როცა ხელმძღვანელთა მხოლოდ 34% ფიქრობს, რომ მათი კადრებისთვის მნიშვნელოვანია თანაბარი წარმატება ორივე ფრონტზე.

რჩევა: დამსაქმებლის მხრიდან კადრების პირად ცხოვრებაზე ყურადღების გამახვილება მათში ნდობისა და სტაბილურობის განცდას აჩენს. ამიტომ მიეცით პერსონალს ოჯახზე თავისუფლად საუბრის საშუალება. მსგავსი ღია პოლიტიკა დაგეხმარებათ ნდობის მოპოვებაში და დასახული გეგმების სწრაფად და ხარისხიანად განხორციელებაში.

 

help-overworked

Recently


Categories


Archives