რაში უნდა დარწმუნდეთ ბიზნესის განვითარების წინ?!

Posted on October 31, 2012
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on რაში უნდა დარწმუნდეთ ბიზნესის განვითარების წინ?!

როგორ ფიქრობთ, მიაღწიეთ ყველა იმ მიზანს, რომელიც ბიზნესის დაწყების წინ დაისახეთ? თუ არა, მაშინ რა გაფერხებთ მათი განხორციელების პროცესში? იმ დროს, როდესაც კომპანიებს განსხვავებული საწარმოო პოტენციალი გააჩნიათ, არსებობს 10 ფაქტორი, რომელიც ყველა ბიზნესის განვითარებისათვის საერთოა:

 1. მომხმარებლებისა და ბაზრის მოთხოვნილების სიცხადე;
 2. კონკურენტული უპირატესობების გამოვლენა;
 3. გადაწყვეტილებათა შეთავაზების განმეორებითი ხასიათი;
 4. მარკეტინგული სტრატეგიის ეფექტურობა;
 5. გაყიდვების პროცესის მასშტაბურობა;
 6. გაყიდვების პროცესის მართვისა და პროგნოზის მაღალი ხარისხი;
 7. გაყიდვებისა და მარკეტინგული სისტემების  ეფექტურობა;
 8. პარტნიორული ურთიერთობის მაღალი ხარისხი;
 9. მომხმარებლებთან ურთიერთობის მაღალი ხარისხი;
 10. განვითარების, სიახლეების დანერგვისა და არსებული მომხმარებლების შენარჩუნების შესაძლებლობა.
  Read more

PR vs რეკლამა

Posted on October 24, 2012
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on PR vs რეკლამა

1. ფასიანი ან უფასო სარეკლამო სივრცე

რეკლამა – კომპანია იხდის თანხას სარეკლამო ადგილისათვის. ამ შემთხვევაში ზუსტადაა განსაზღვრული რეკლამის ხანგრძლივობა და ჩვენების დრო.

PR – მენეჯერების უმთავრეს საზრუნავს წარმოადგენს კომპანიის ცნობადობის ყოველგვარი დანახარჯის გარეშე ამაღლება.

2. „კრეატიული კონტროლი“ ან კონტროლის არარსებობა

რეკლამა – ამ დროს კონტროლდება რეკლამის შინაარსი და გადმოცემის გზები.

PRმედია საშუალებები თავად ირჩევენ კომპანიის შესახებ რა სახის ინფორმაციას და როგორ გამოიყენებენ. Read more

Recently


Categories


Archives