10 გზა თვითშეფასების ასამაღლებლად

Posted on October 22, 2013
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on 10 გზა თვითშეფასების ასამაღლებლად

თავდაჯერებულობა ესაა სხვაობა მოსაზრებების გამოთქმისაგან თავშეუკავებლობასა და არსებულ კომპლექსებს შორის. საკუთარი თავისადმი დამოკიდებულება სხვების მიერ თქვენი შეფასების უმთავრესი ინდიკატორია. რეალობაა, რომ რაც უფრო თავდაჯერებული ხართ, მით  მეტია წარმატების შანსი.

თვითშეფასებაზე არაერთი ფაქტორი ახდენს გავლენას, რომელთაგან უმრავლესობის კონტროლი შესაძლებელია. ქვემოთ მოცემული 10 სტრატეგია დაგეხმარებათ მენტალური მხარდაჭერის მოპოვებაში, რაც საბოლოო ჯამში პირდაპირ აისახება თქვენს პოტენციალზე. Read more

15 ფრაზა, რომელიც ადამიანებს აახლოებს

Posted on October 10, 2013
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on 15 ფრაზა, რომელიც ადამიანებს აახლოებს

ბიზნესი იცვლება…  ასე ფიქრობენ ექსპერტებიც.  ყოველ დღე რამდენიმე ახალი სტატია ჩნდება ადამიანთა გახსნილობისა და თანასწორობის მნიშვნელობაზე,  თუმცა ეს ადვილად  გასათვალისწინებელი მხოლოდ მაღალი პოზიციების მენეჯერებისთვისაა. სხვა დანარჩენი სამყარო კვლავ „ბრძანება–კონტროლისა“ და  „ყველაფერი გამარჯვებულს“ პრინციპით ხელმძღვანელობს. ასე იყო ძველად და უახლოეს მომავალშიც ნაკლებად მოსალოდნელია დამაიმედებელი პროგნოზი. რეალურად, როდესაც სიტუაცია მწვავდება და ლიდერების რეპუტაციას საფრთხე ემუქრება, ისინი ნაკლებად ლმობიერები ხდებიან თანამშრომლებისადმი. უფრო ხშირად წყდება ლიბერალური ურთიერთობები და საკითხის მოგვარება „დახურულ კარს“ მიღმა მიმდინარეობს.

აქედან ჩნდება ეჭვი, რომ ბიზნესი მხოლოდ მცირედით შეიცვალა. სამუშაო ძირითად შემთხვევებში კვლავ არაპერმანენტული ხასიათის მცირე გამარჯვებებსა და პროგრესს გულისხმობს, თუმცა ყველაფერი კომუნიკაციით იწყება. სპეციალისტები ირწმუნებიან, რომ სხეულის ენა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯია, თუმცა სიტყვები – უმთავრესია. ქვემოთ მოცემულია ფრაზები, რომელიც ადამიანების დაახლოებას უწყობს ხელს: Read more

Recently


Categories


Archives