კრედიტით სარგებლობამდე…

Posted on December 25, 2015
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on კრედიტით სარგებლობამდე…

ნებისმიერი მოცულობის კრედიტით სარგებლობა კარგად დაფიქრებას და ყველა გვერდითი მოვლენის გაანალიზებას მოითხოვს. ის დროებით წარმოშობილი ვალდებულებაა თანხის უკან დაბრუნების პირობით და არა საჩუქარი, შესაბამისად, საჭიროა ზუსტად იყოს განსაზღვრული მოსალოდნელი შედეგები და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობები. ამაში კი შემდეგი კითხვები დაგვეხმარება: Read more

საუკეთესო ლიდერისთვის დამახასიათებელი თვისებები

Posted on December 18, 2015
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on საუკეთესო ლიდერისთვის დამახასიათებელი თვისებები

ორიგინალური იდეა და მოტივირებული გუნდი წარმატებული ბიზნესის უმთავრესი კომპონენტებია, რომელთა გონივრულად მართვას არანაკლები მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ეს განასხვავებს მეოცნებეებს მოქმედი მეწარმეებისგან, თუმცა შემოსავლის ზრდა სტრესის დონის მატებას და წარმატების სულ უფრო რთულად მიღწევასაც გულისხმობს. პირველი კადრის დაქირავება პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, თუმცა პრობლემების წარმოშობისას ხშირია მოტივაციის შესუსტების შემთხვევები. ამ დროს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს შემდეგი ლიდერული თვისებები: Read more

როდესაც ბოსი კონტროლს კარგავს

Posted on December 10, 2015
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on როდესაც ბოსი კონტროლს კარგავს

იდეალურ შემთხვევაში, მენეჯერებსა და დაქვემდებარებულებს შორის ურთიერთობა უკონფლიქტოა, საერთო ინტერესები და მოსაზრებები გააჩნიათ, რაც ნაკლებად ქმნის დაძაბულ სიტუაციებს, თუმცა რეალობა ხშირად განსხვავებულია. შესაძლოა, ბოსი მახესაც კი უგებდეს თანამშრომელს სამსახურიდან გასაშვებად. Read more

PRexchange – ნოემბრის შემაჯამებელი ანგარიში

Posted on December 1, 2015
Filed Under ინფოგრაფიკები, კომპანიის სიახლეები | Comments Off on PRexchange – ნოემბრის შემაჯამებელი ანგარიში

Recently


Categories


Archives