რა მნიშვნელობა აქვს ფერებს ლოგოს დიზაინის შექმნის დროს?!

Posted on November 4, 2013
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on რა მნიშვნელობა აქვს ფერებს ლოგოს დიზაინის შექმნის დროს?!

ჩვენი გონება დაპროგრამებულია ფერების აღქმაზე, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ემოციებსა და ფიქრებზე. კვლევების თანახმად, მან ყიდვის გადაწყვეტილებაც კი სხვა მიმართულებით შეიძლება წაიყვანოს. ეს განსაკუთრებით ინტერნეტით ვაჭრობის, რეკლამებისა და სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობების შემთხვევაში მოქმედებს.  ქვემოთ წარმოდგენილია ძირითადი ფერები და მათი მნიშვნელობა: Read more

Recently


Categories


Archives