სამსახურში ყველაზე მეტად გავრცელებული ადამიანთა ტიპები

Posted on March 29, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on სამსახურში ყველაზე მეტად გავრცელებული ადამიანთა ტიპები

ადამიანები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, თუმცა ეს არ გამორიცხავს მათ დაჯგუფებას საერთო ნიშნების მიხედვითაც. ყველას შეუნიშნავს სამსახურში მსგავსი აზროვნების და ხასიათის მქონე კოლეგები, რომლებიც, პირობითად, შემდეგ კატეგორიებში შეიძლება გაერთიანდნენ: Read more

კოლეგების ყველაზე უტაქტო ქცევები

Posted on March 14, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on კოლეგების ყველაზე უტაქტო ქცევები

მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებული ადამიანების უმრავლესობა საკმარის ყურადღებას უთმობს საკუთარ ქცევას სამსახურსა და კოლეგებთან მიმართებაში, ყველა კომპანიაში მოიძებნება ზრდილობით ნაკლებად გამორჩეული კადრი. სწორედ ეს უთხრის საფუძველს ჩვენს რეპუტაციას, რომლის გამოსწორება ზოგჯერ არც ისე მარტივი საქმეა. პროფესიონალების აზრით, მნიშვნელობა არ აქვს რამდენად კომპეტენტურია ადამიანი, ქცევა განსაზღვრავს ჩვენდამი საზოგადოების დამოკიდებულებას. გთავაზობთ სამსახურში დაშვებულ ყველაზე უტაქტო შეცდომებს:

Read more

PRexchange – 2016 წლის თებერვლის შემაჯამებელი ანგარიში

Posted on March 2, 2016
Filed Under ინფოგრაფიკები, კომპანიის სიახლეები | Comments Off on PRexchange – 2016 წლის თებერვლის შემაჯამებელი ანგარიში

Recently


Categories


Archives