ვინ არიან დამსაქმებლებისთვის სასურველი კადრები?!

Posted on February 25, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on ვინ არიან დამსაქმებლებისთვის სასურველი კადრები?!

მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება დამსაქმებლების მხრიდან სასურველი კადრებისთვის წაყენებული მოთხოვნების სია, არსებობს უნარ–ჩვევები, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალურობას. კარგი კადრის შერჩევა დამატებითი რესურსების ხარჯვას უკავშირდება, თუმცა ეს მაინც ვერ გამორიცხავს ახალი თანამშრომლის კომპანიის პოლიტიკასთან შეუთავსებლობას. გთავაზობთ ადამიანთა რამდენიმე კატეგორიას, რომელიც განსაკუთრებულ კეთილგანწყობას იმსახურებს მენეჯმენტისგან:

Read more

რა უნდა იცოდეს გაყიდვების სპეციალისტმა

Posted on February 12, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on რა უნდა იცოდეს გაყიდვების სპეციალისტმა

თანამედროვე ბიზნესის წარმატება წარმოუდგენელია გაყიდვების უნარის გარეშე, რადგან საქმიანი ურთიერთობის დაწყების პირველივე დღიდან აქტუალურია საკუთარი თავისა თუ პროდუქტების საზოგადოებისთვის გაცნობის პროცესი. ხშირად ის ნეგატიურ დამოკიდებულებას აჩენს, თუმცა რეალურად კომუნიკაციის და ინფორმაციის ლოგიკურად მიწოდების ჯაჭვის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს.

პროფესიონალიზმის შეფასებისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შემდეგ უნარებს: Read more

PRexchange – 2016 წლის იანვრის შემაჯამებელი ანგარიში

Posted on February 5, 2016
Filed Under ინფოგრაფიკები, კომპანიის სიახლეები | Comments Off on PRexchange – 2016 წლის იანვრის შემაჯამებელი ანგარიში

Recently


Categories


Archives