სტატისტიკები და ტენდენციები სოციალურ მედიაზე

Posted on November 22, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | 83 Comments

თითქმის ყველა თანხმდება იმაზე, რომ სოციალური მედია საუკეთესო პლატფორმა  ეფექტური კომუნიკაციის დასამყარებლად, რომელიც ერთ–ერთ მთავარ როლს თამაშობს კომპანიის მარკეტინგულ აქტივობებში.  სოციალური მედია საშუალებების დახმარებით მომხმარებელი მუდამ ჩართულია მისთვის საინტერესო პროცესებში.

თქვენი სოციალური მედიის აქტივობები რომ იყოს ეფექტური, გთავაზობთ სოციალური მედიის უახლოეს სტატისტიკებს:

 

 

Facebook

 

Twitter

 

Instagram

 

YouTube

 

წყარო:
https://www.socialmediaexaminer.com/wp-content/uploads/2016/05/SocialMediaMarketingIndustryReport2016.pdf

social-media-icon-signs-ss-1920-800x450

რა უნარებს უნდა ფლობდეს ნებისმიერი კარგი ლიდერი?!

Posted on November 15, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | 5 Comments

 

2

 

მიუხედავად იმისა, საქმე რიგით მენეჯერს ეხება თუ საპასუხისმგებლო პროექტის ხელმძღვანელს, არსებობს უნარ-ჩვევები, რომელიც თანაბრად მოეთხოვება თითოეულ მათგანს კოლეგებთან სწორი ურთიერთობის ჩამოყალიბებისა და დასახული მიზნების მარტივად მისაღწევად.

გთავაზობთ უნარების სიას, რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ დამსაქმებლები კადრების მმართველობით პოზიციაზე აყვანისას:

 1. კომუნიკაციის უნარი – ნებისმიერ ლიდერს უნდა შეეძლოს თითოეული კოლეგისთვის გასაგებ ენაზე საუბარი და განმარტებების მიცემა როგორც ორგანიზაციის ფუნდამენტური მიზნების, ასევე მარტივი დავალებების შესახებ. ამასთან, პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს ცალკეულ ინდივიდებთან და საერთო შეკრებებისას თანაბარი წარმატებით კომუნიკაცია არა მხოლოდ ზეპირი კომუნიკაციის, არამედ ყველა შესაძლო არხის (მობილური, მეილი, სოციალური მედია და ა.შ.) დახმარებით. კომუნიკაციის ცოდნის ერთ-ერთი უმთავრესი შემადგენელი ნაწილია მოსმენის უნარიც. კარგი მენეჯერი თავად განსაზღვრავს სწორი კომუნიკაციისთვის საჭირო ფორმასა და სიხშირეს, თუმცა მთავარია მუდმივად ხელმისაწვდომი იყვნენ კოლეგებისთვის.
 2. მოტივირების უნარი – კადრების მოტივაციის ამაღლება მათ მიერ დამატებითი დავალებების შესრულების ტოლფასია. მართალია, შესაფერისი ანაზღაურება მნიშვნელოვანი მოტივატორია, თუმცა არა საკმარისი. საკმაოდ მიღებული და გამართლებული მეთოდია ჯილდოები და დავალების წარმატებით შესრულების ხაზგასმა. დადებითად მოქმედებს მათ თვითშეფასებაზე დამატებითი პასუხისმგებლობის დაკისრებაც. კარგი ლიდერებისგან სწორედ შესაფერისი მოტივატორების პოვნას ელიან.
 3. დელეგირების უნარი – ბევრი კურდღლის მადევარი მენეჯერები ხშირად ხელცარიელი რჩებიან. მცდარი მოსაზრებაა, რომ დავალებების სხვისთვის გაზიარება სისუსტის ნიშანია. სინამდვილეში, მხოლოდ ძლიერ ხელმძღვანელებს ძალუძთ ადამიანების სწორად შერჩევა და მათზე პასუხისმგებლობის გადანაწილება, რადგან საჭიროა თითოეული დაქვემდებარებულის ძლიერი და სუსტი მხარეების ცოდნა და შესაბამისი დავალების გაცემა. შედეგად ლიდერებს მეტი დრო რჩებათ ყურადღება გაცილებით მნიშვნელოვან საკითხებს დაუთმონ.
 4. პოზიტიური აზროვნება – ძლიერ ლიდერს უნდა შეეძლოს შეცდომების აღიარება სხვისთვის გადაბრალების გარეშე და საჭირო დროს საკუთარ თავზე ხუმრობაც, რაც ჯანსაღი და სასიამოვნო სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, ყველაზე დატვირთულ და სტრესულ სიტუაციაშიც კი. გუნდის წევრების შვებულების გეგმებით დაინტერესებაც კი დადებითად აისახება მათ განწყობაზე და დავალებების ხარისხიანად შესრულების სტიმულს ზრდის.
 5. სანდოობა – კადრებს არ უნდა ეშინოდეთ ლიდერთან პრობლემებზე საუბრის და კითხვების დასმის. მნიშვნელოვანია ლიდერისადმი ნდობის არსებობა, რადგან შიში ყოველთვის არ შეიქმს სიყვარულს. გულწრფელობა და მათთან საუბრისთვის მზაობა ბადებს მხოლოდ გულწრფელ პატივისცემას.
 6. შემოქმედებითი ნიჭი – ყველა კარგი ლიდერისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს პრობლემური საკითხებისთვის გამოსავლის მოძიება, რომლის წარმატებით გადაწყვეტა მათ ლოგიკასა და გამოცდილებაზეა დამოკიდებული და ხშირად ჩარჩოებს მიღმა აზროვნებას მოითხოვს. ამიტომ აქცევენ დამსაქმებლები განსაკუთრებულ ყურადღებას კადრის უნარს, გადაჭრას პრობლემები არასტანდარტული მეთოდებით, რომელიც არაერთ შემთხვევაში შეიძლება მეტად ეფექტიანი აღმოჩნდეს.
 7. პასუხისმგებლობის თავზე აღება – ლიდერი თანაბრად აგებს პასუხს როგორც გუნდის წარმატებებზე, ასევე დაშვებულ შეცდომებზე. ამიტომ ყველა მათგანი მზად უნდა იყოს სხვისთვის გადაბრალების გარეშე მოაგვაროს პრობლემები, თუ არ სურთ კოლეგების პატივისცემის დაკარგვა.
 8. დაპირებების შესრულების უნარი – ყველა ადამიანს გარკვეული წარმოდგენა აქვს საკუთარ შესაძლებლობებზე, ამიტომ ამა თუ იმ პასუხისმგებლობის თავზე აღებისას, ზეგანაკვეთური მუშაობისთვისაც უნდა ვიყოთ მზად, რაც სამაგალითო ქცევაა დაქვემდებარებულთათვისაც. იგივე დამოკიდებულება მოქმედებს კადრების წინაშე არსებული ვალდებულებებისას. (მაგ. გარკვეული ღონისძიების მოწყობის პირობა), ლიდერი, რომელსაც პირობის შესრულება არ შეუძლია, იგივეს არ უნდა ელოდოს კოლეგებისგან.
 9. მოხერხებულობა – გეგმიდან გადახვევის საჭიროება ნებისმიერი ბიზნესის განუყოფელი ნაწილია, ამიტომ ყველა ლიდერს უნდა შეეძლოს ტკივილის გარეშე ცვლილებების მიღება და მათზე სათანადოდ რეაგირება. ამასთან, მათგან ელიან რეკომენდაციების და ნებისმიერი უკუკავშირის მშვიდად მოსმენასაც.

1

 

 

 

 

წყარო

დროის მართვის ხელოვნება

Posted on November 11, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on დროის მართვის ხელოვნება

“დრო არის ის, რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვინდა, მაგრამ ყველაზე ცუდათ ვიყენებთ მას”. – უილიამ პენი

დღევანდელ დღეს ცხოვრების სტილი და რიტმი არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას. ჩვენი ყოველდღიური ემოციური სტრესი და დისკომფორტი სწორედ დროის უკმარისობიდან გამომდინარეობს.  რა გვიშლის ხელს იმისათვის, რომ სწორად ვმართოთ დრო და შევასრულოთ დაკისრებული მოვალეობა დროში შეუზღუდავად?! ფაქტია, რომ ადამიანებს ყელაზე მეტად დროის (ანუ ჩვენი ყველაზე ღირებული რესურსის) სწორი განაწილება უჭირთ.

რას გულისხმობს დროის მართვა?

პირველ რიგში დროის მართვა მის  ხარისიხიანად გამოყენებას ნიშნავს.

„დროის მართვა გულისხმობს ორგანიზების პროცესს თუ როგორ გადავანაწილოთ ჩვენი სამუშაო დღე სწორად. დროის მართვის კარგი უნარი გვაძლევს საშუალებას ვიმუშავოთ უფრო გონივრულად,  შევძლოთ მეტი სამუშაოს შესრულება ნაკლებ დროში, მაშინაც კი როდესაც დროში ვართ შეზღუდულები. მეცნიერებისთვის დროის არაეფექტურ მართვას ხშირად სტრესთან და არაპროდუქტიულობასთან ასოცირდება.”

რატომ ხდება, რომ ზოგი უკეთ ანაწილებს დღე–ღამეში ყველასთვის მოცემულ 24 საათს და ზოგი ნაკლებად იყენებს მოცემულ დროს პროდუქტიულად?

გაგაცნობთ რამდენიმე რჩევას იმისათვის რომ გავზარდოთ ჩვენი პროდუქტიულობა დროის სწორი განაწილების ხარჯზე.

დროის ეფექტური მართვით მიღებული სარგებელი უსაზღვროა:

დროის მართვის ტექნიკის შესწავლა გაძლევთ მეტ სარგებელს.

იმისათვს, რომ დრო მართოდ სწორად საჭიროა:

 

ისწავლეთ დროის ეფექტური მართვა და გახდით უფრო თავდაჯერებული. დროის სწორი განაწილება გაგხდით მეტად წარმატებულს როგორც კარიერულ, ისე პირად ცხვრებაში.

გაითვალისწინეთ:

„მიზანი გეგმის გარეშე მხოლოდ ოცნებაა“ – ანტუან დე სენტ–ეგზიუპერი

 

წყარო: https://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_00.htm

businessman looking to drawing business time concept on wall

კომპანიის სახელის შერჩევისას ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები

Posted on November 3, 2016
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on კომპანიის სახელის შერჩევისას ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები

შეიძლება ითქვას, ახალი ბიზნესისთვის შესაფერისი სახელის შერჩევა სახლისთვის სახურავის დადგმას ჰგავს, რომელიც აერთიანებს და იცავს მას. საკმარისია მხოლოდ მცირე დაზიანებაც კი, რომ მთელი კონსტრუქცია საფრთხის წინაშე დგება. სწორედ ამიტომ, მართალი ბრძანდებით თუ ფიქრობთ, რომ სახელი მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ბიზნესის წარმატებას, საწყის ეტაპზე მაინც.

გთავაზობთ ამ დროს ყველაზე ხშირად დაშვებულ შეცდომებს.

უმჯობესია, მსჯელობაში ჩართული იყოს შეძლებისდაგვარად მცირე, თუმცა რეალურად ღირებული ადამიანთა ჯგუფი. ისინი, ვისაც რეალურად შესტკივათ გული კომპანიის ბედ-იღბალზე და ყოველგვარი ეგოს კარნახის გარეშე შეუძლიათ რეკომენდაციის გაცემა. სასურველია ასევე გვერდით განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანის ყოლაც ჯანსაღი კრიტიკის მოსასმენად.

რა თქმა უნდა, რთული სახელი არ გამორიცხავს ბრენდის წარმატებას და პირიქით. მაგალითისთვის Xerox ან Kodak-იც კმარა, თუმცა თითქმის ყველა შემთხვევაში ისინი ბაზრის ნოვატორებს წარმოადგენდნენ ან საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი დახარჯეს ბრენდის პოპულარიზაციისთვის.

 1. Quantum Computer Services » AOL
 2. BackRub » Google
 3. Sound of Music » Best Buy
 4. Apple Computers » Apple, Inc.
 5. Research in Motion » Blackberry
 6. Brad’s Drink » Pepsi-Cola
 7. 7. Tokyo Tsushin Kogyo » Sony
 8. Starbucks Coffee, Tea and Spice, Il Giornale Coffee Company » Starbucks
 9. Blue Ribbon Sports » Nike
 10. DrivUrSelf » Hertz Rent-A-Car
 11. AuctionWeb » eBay
 12. Computing Tabulating Recording Corporation » IBM
 13. Marafuku Company, Nintendo Playing Card Company » Nintendo
 14. Pete’s Super Submarines » SUBWAY
 15. Wards Company» Circuit City
 16. Stag Party » Playboy
 17. Firebird » Firefox
 18. Confinity » PayPal
 19. Jerry’s Guide to the World Wide Web » Yahoo

1

Recently


Categories


Archives