ბიზნეს ინფორმაცია – კომპანიის წარმატების უმთავრესი საზომი

Posted on May 14, 2013
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on ბიზნეს ინფორმაცია – კომპანიის წარმატების უმთავრესი საზომი

ბიზნეს ინფორმაცია საინფორმაციო სფეროს ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. მას განსაკუთრებით გაყიდვებისა და მარკეტინგული აქტივობების, ადამიანური რესურსებისა და სტრატეგიის დაგეგმვისას იყენებენ. სწორედ ამიტომ, კომპანიათა უმრავლესობა შიდა თუ გარე წყაროების საშუალებით ცდილობს ფლობდეს მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზას. თუმცა რა იძლევა იმის გარანტიას, რომ არსებული ბიზნეს ინფორმაცია ნამდვილად ღირებულია და უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღებას უწყობს ხელს?! Read more

Recently


Categories


Archives