ახალგაზრდების მიერ დამსაქმებელთან გასაუბრებისას დაშვებული შეცდომები

Posted on September 30, 2015
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on ახალგაზრდების მიერ დამსაქმებელთან გასაუბრებისას დაშვებული შეცდომები

გასაუბრებისას წარუმატებლობის არაერთი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, რომელთაგაც ყველაზე ცუდ შემთხვევად არაკვალიფიცირებულობა შეიძლება მივიჩნიოთ, თუმცა ხშირად შეცდომას გამოცდილი კადრებიც უშვებენ.  გთავაზობთ გასაუბრებაზე ყველაზე ხშირად დაშვებულ შეცდომებს.

Read more

ხართ თუ არა დაბადებული ლიდერად?!

Posted on September 22, 2015
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on ხართ თუ არა დაბადებული ლიდერად?!

ხშირად განიცდით უკმაყოფილების გრძნობას თანამშრომლებთან, მომხმარებლებთან და მომსახურებასთან დაკავშირებით? მუდმივად გსურთ, შექმნათ საკუთარი კომპანია და ძალ–ღონე არ დაიშუროთ მის განსავითარებლად? გაეცანით შემდეგ ჩვევებს და აღმოაჩინეთ, დაფარულია თუ არა თქვენში ლიდერი.

Read more

როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა

Posted on September 16, 2015
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა

იმის მიუხედავად, ახალ ბიზნესს იწყებთ თუ არსებულის განვითარებას გეგმავთ, ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა ბიზნეს გეგმის, წარმატების მიღწევის გზის დასახვა. ამიტომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას არა ის, დაწეროთ თუ არა ბიზნეს გეგმა, არამედ როგორ შეადგინოთ ის ისე, რომ სასურველი მიმართულებით წაიყვანოთ საქმიანობა. ბიზნეს გეგმა წარმოადგენს პასუხს მთელ რიგ შეკითხვებზე, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია–რა არის ბიზნესის პროგრამა მაქსიმუმი, ანუ საით მიგყავთ საქმე? რას ელით სამი, ხუთი ან თუნდაც ათი წლის შემდეგ? რა შემოსავალი და მოგება გიფიქსირდებათ მოცემულ მომენტში? რამდენი ადამიანია დასაქმებული? გაქვთ თუ არა ფილიალები და ა.შ.

სწორედ ამ და სხვა არაერთ კითხვას უნდა პასუხობდეს ბიზნეს გეგმა, თუმცა შედარებით მოკლევადიან პერიოდში, ჩვეულებრივ ერთ წელზე გაანგარიშებით. ჩამოწერეთ ის მიზნებიც, რომლის მიღწევის შემთხვევაშიც ჩათვლით თავს წარმატებულად. გთავაზობთ საკითხებს, რომელთა განხილვაც გარდაუვალია ნებისმიერი ბიზნესის გეგმის შედგენისას: Read more

მანამ, სანამ ანაზღაურების მომატებას მოითხოვთ

Posted on September 11, 2015
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on მანამ, სანამ ანაზღაურების მომატებას მოითხოვთ

მიუხედავად იმისა, საქმე რამდენიმე თვის კადრს ეხება თუ დიდი ხნის თანამშრომელს, ანაზღაურებაზე საუბრისას მთავარი კომუნიკაციის სწორი მეთოდის შერჩევაა.  Salary.com–ის გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ დასაქმებულთა მხოლოდ 37% საუბრობს მენეჯმენტთან ამ თემასთან დაკავშირებით, 18% კი ყოველთვის თავს არიდებს მას. მართალია, კომუნიკაცია გარკვეულ უხერხულობას ბადებს, თუმცა მისგან თავის შორს დაჭერა გაცილებით ნეგატიური შედეგების მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს.

ლინდა ბაბქოკის კვლევის თანახმად, ქალბატონების მხოლოდ 7%, მამაკაცების შემთხვევაში კი 57% საუბრობს დამსაქმებელთან ანაზღაურების დეტალებზე, რასაც შედეგად 7%–იანი ზრდა მოსდევს. მართალია, ეს არც ისე ბევრია, თუმცა იმდენივეთი ნაკლები შემოსავლის მქონე ადამიანს რამდენიმე წლით მეტით მუშაობა მოუწევს პენსიაზე გასვლისას იდენტური დანაზოგი მოსაგროვებლად. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, საქმე პირველ სამსახურს ეხება თუ მეხუთეს, გაბედეთ მენეჯმენტთან გასაუბრება. გთავაზობთ რჩევებს, რომელიც ამ დროს დაგეხმარებათ: Read more

რჩევები დროის სწორად გადასანაწილებლად

Posted on September 3, 2015
Filed Under საინტერესო სტატიები | Comments Off on რჩევები დროის სწორად გადასანაწილებლად

კარიერის დასაწყისში და არამარტო დროის სწორად გადანაწილებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. მაშინაც კი, თუ გულდასმით მუშაობთ, უამრავ დროს შეიძლება გართმევდეთ რამდენიმე დავალების ერთდროულად შესრულება ან 1–წუთიანი დეტალები. ასაკის და გამოცდილების მატებასთან ერთად, დროის მართვის უნარები გამომუშავებადია. მანამდე კი გთავაზობთ იმ მნიშვნელოვან პუნქტებს, რომელიც დროის სწორად გადანაწილებაში დაგეხმარებათ.

Read more

PRexchange – აგვისტოს შემაჯამებელი ანგარიში

Posted on September 1, 2015
Filed Under ინფოგრაფიკები, კომპანიის სიახლეები | Comments Off on PRexchange – აგვისტოს შემაჯამებელი ანგარიში

Recently


Categories


Archives